zondag 8 mei 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten VHA
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 105: 1
Stilgebed
Votum en Groet
Ps. 84: 1 en 6
Wetslezing – 1e gedeelte Avondmaalsformulier
Wkp. 139: 14
Gebed
Lz. Psalm 15
Tekst Psalm 15:1
Ps. 24: 2 en 3
Preek Welkom Thuis
Ps. 15: 1 en 4
Dankgebed en voorbeden,
Collecte
Wk. 326: 1 en 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: St. Ontmoeting
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug