zondag 22 mei 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten HD
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 68: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 145: 1 en 2
Lezing van de Wet
Wkp. 51: 4
Lz. Doopformulier
Gebed
Ps. 105: 5 (brengen kinderen)
Beantwoording van de vragen
Vertelmoment kinderen
Doop
Ps. 134: 3 (staande)
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Lz. Openbaring 1: 4 - 8
Wk. 311: 5, 6, 7 en 8 (wegbrengen kinderen)
Preek Schoon gewassen
Ps. 19: 6
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps. 89: 1 en 12
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: St. Budgethulp Krimpenerwaard
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug