zondag 29 mei 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 103: 8 en 9 (i.v.m. overlijden van de heer Speksnijder)
Ps. 97:1,7
Ps. 119:47
Lz. Johannes 14: 15 - 21
Wkp. 146: 3, 4 en 6
Preek Een andere Trooster
Ps. 85: 3
Wk. 503: 1, 3 en 4

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug