zondag 12 juni 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 73: 13 ( i.v.m. het overlijden van dhr. van Bemmel)
Ps. 146:3,4
Wet
Wk. 203: 2, 3 en 4
Gebed
Lz. Handelingen 4: 23 - 31
Wkp. 2: 1, 3 en 4
Preek De Geest van vrijmoedigheid
Ps. 146: 8
Dankgebed
Collecte
Ps. 121: 1 en 4
zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug