zondag 19 juni 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): prop. M.A.H. Rolfes uit Oud-Beijerland

Liturgie
Ps. 92: 2
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 33: 1, 6 en 11
10 geboden
Ps. 34: 6, 8, 11
Gebed
Lz. Efeze 1: 1 - 23
Ps. 119: 3 en 9
Preek ‘opklaringen verwacht’
Ps. 26:2, 8, 11
Dankgebed
Collecte
Ps. 26: 12
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: SDOK
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug