zondag 26 juni 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 116: 1 en 4 (i.v.m. overlijden mevr. van Herk)
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 25: 4 en 6
Wet
Ps. 25: 2
Gebed
Lz. Handelingen 13: 1 - 4
Ps. 119: 3, 47 en 53
Preek
Wkp. 143: 9
Dankgebed en voorbede
Wk. 441: 1, 2 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: PDC De Herberg
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug