zondag 1 mei 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Wk. 284: 1 en 3
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 30: 3 en 4
Geloofsbelijdenis
Ps. 100:4
Gebed
Lz. Psalm 6
Ps. 86: 1 en 2
Preek En toch; er is hoop
Wkp. 6: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Ps. 138: 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: 10 27 Rwanda
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug