zondag 8 mei 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Wkp. 34:5
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 104: 12 en 13
Geloofsbelijdenis
Ps. 146:5
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Lz. Johannes 21: 1 - 14
Ps. 127: 1 en 2
Preek
Ps. 104: 14
Dankwoord
Lezen formulier
Bevestigingsvragen
(her)bevestiging
Belofte van geheimhouding
Wk. 265: 2 Toezingen door de kerkenraad
Wk. 427: 3 Toezingen door de gemeente
Appel formulier
Persoonlijk woord
Dankgebed formulier
Ps. 60: 7
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: St. Ontmoeting
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug