zondag 15 mei 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Wk. 278: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 9: 1 en 10
Wetslezing
Ps. 19: 5
Gebed
Lz. Lukas 22: 1 en 7-20
Lz. Geloofsbelijdenis art. 35
Ps. 27: 3 en 7
Preek Genieten van Gods goedheid
Ps. 26: 6 en 7
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wk. 11: 1
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: ZOA
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk

terug