zondag 22 mei 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Wkp 149: 1
Silgebed
Votum en groet
Ps. 62: 1 en 5
Geloofsbelijdenis
Ps. 71: 2
Gebed
Lz. Psalm 104:1 - 18
Tekst Psalm 104:18 en Spreuken 30:26
Ps. 73: 12 en 13
Preek Vaste Rots van mijn behoud
Wkp. 104: 5 en 10
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Ps. 95: 1 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: St. Budgethulp Krimpenerwaard
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug