zondag 5 juni 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): J. Hogenhout, Meteren en Est

Liturgie
Ps. 87: 1
Ps. 97: 1 en 7
Wk. 451: 1, 2 en 3
Lz. Jesaja 40: 1 - 11
Lz. Johannes 14: 15 - 27
Ps. 119: 3 en 4
Preek De Troost van Pinksteren (Johannes 14: 16 - 17a)
Ps. 73: 12 en 3
Wk. 439: 1, 2, 3 en 4

Collectedoelen
1e collecte: GZB pinksterzendingscollecte
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug