zondag 12 juni 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. T.W. van Bennekom, Goes

Liturgie
Ps. 68 :4
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 65 : 5 en 6
Geloofsbelijdenis
Ps. 119 : 86
Gebed
Lz. Jesaja 12
Lz. Johannes 7 : 25-43
Ps. 118 : 12 en 13
Preek
Wk. 205 : 1, 2 en 3
Dankgebed
Collecte
Wk. 56 : 1 en

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug