zondag 26 juni 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. J.J. Hagendijk, Willige Langerak

Ps. 65: 1
Stil gebed
Votum en groet
Wkp 63: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Wkp. 63: 3
Gebed
Lz. Handelingen 8: 26 - 40
Ps. 43: 3 en 4
Preek
Wk. 239: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed
Collecte
Ps. 47:1 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: PDC De Herberg
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug