zondag 4 september 2022 om 08:45 uur en 10:45 uur

Morgendiensten HA
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps.       8: 1
            Stil gebed
            Votum en groet
Wk.     335: 1 en 2     
Geloofsbelijdenis
Ps.       31: 16
Gebed
Lz.        Psalm 143:7-9
Ps.       143: 7
Preek
Ps.       17: 4
Formulier
Ps.       116: 7
HA klaar maken
Stil gebed
Aan de tafel    Lz.  Romeinen 3:19-20, 21-24 en 25-26
                        Ps. 143: 8, 9 en 11
Dankgebed formulier
Dienst der offeranden
Wkp.   91: 1
Zegen


Collectedoelen
1e collecte: Voedselbank IJssel en Lek
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug