zondag 11 september 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten HD
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 116: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 100: 1 en 4
Wetslezing
Ps. 100: 2
Lz. doopbrieven en dooponderricht
Ps. 105: 5 (tijdens het binnendragen)
Doopgebed
Doopgeloften
Gesprekje met kinderen
Bediening van de doop aan:
8:45 uur: Elynn Deborah de Groot
10:30 uur: Talitha Bertine van Hoogdalem
Jenthe Johanna Oosterwijk
Ps. 134: 3
Gebed
Lz. Psalm 8
Ps. 8: 1, 2, 3 en 4 (Onder orgelspel verlaat de dopeling de kerk)
Preek leven van de verwondering
Wk. 443: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden
Wk. 15: 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: 10 27 Rwanda
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug