zondag 18 september 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. H.N. Visser, Amsterdam

Liturgie
Ps. 138: 4
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 100: 1, 2 en 3
Wet
Wk. 267: 1, 2 en 5
Lz. Lucas 19: 11 – 28
Ps. 23: 1 en 3
Preek in dienst van de koning
Ps. 89: 12
Gebed
Collecte
Wk. 460: 1, 2 en 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk

terug