zondag 25 september 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 121: 4
Stilgebed
Votum en groet
WK 599: 1, 5 en 6
Wet
Ps. 47: 4
Gebed
Lz. 1 Petrus 2: 1-10
Tekst 1 Petrus 2: 9
Ps. 21: 1 en 3
Preek
Wk. 91: 3 en 4
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps. 89: 8 en 9
Zegen

Collectedoelen
1e collecte:
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug