zondag 4 september 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps.       100: 2 

Stil gebed 
Votum en groet 
Ps.       26: 8 en 12 
Wet 
Wkp.   40: 4 
Gebed 
Lz.        Psalm 143 
Wk.     451: 1 en 3 
Preek  
Ps.       143: 10 
Dankgebed en voorbede 
Dienst der offeranden  
Ps.       27: 6 en 7 
Zegen 

Collectedoelen
1e collecte: Voedselbank IJssel en Lek
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug