zondag 11 september 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. B.F. Bakelaar, Krimpen aan de Lek

Liturgie
Ps. 135: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 135: 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Wk. 501: 1, 2 en 4
Gebed
Lz. 1 Kronieken 21: 1 - 27
Ps. 27: 5 en 7
Preek n.a.v. 1 Kronieken 21: 16, 26-27
Ps. 79: 4 en 7
Dankgebed en voorbede
Collecte
Wk. 519: 1, 2, 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: 10 27 Rwanda
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug