zondag 18 september 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. G.C. Bergshoeff, Scherpenzeel

Liturgie
Ps. 103: 1
Stil gebed
Wk. 439: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Ps. 17: 8
Gebeden
Lz. Markus 7: 24 - 37
Ps. 146:1, 2 en 3
Preek: Een bijzondere behandeling
Ps. 146: 6
Gebeden
Collecte
Wk. 433
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk

terug