zondag 13 november 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. N. de Jong, Rotterdam

Liturgie
Ps. 65: 5
Stil gebed
Votum en groet
Wk. 429: 1, 2 en 4
Wet
Ps. 143: 10
Gebed
Lz. Amos 5: 10 - 15
Ps. 119: 1 en 5
Preek 'zoekt het goede'
Wk. 441: 1 en 3
Dankgebed
Collecte
Ps. 86: 6 en 8
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk

terug