zondag 27 november 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten VHA
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liederenblad advent en kerst (PDF)

Liturgie
Wk. 126
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 105: 1 en 2
Lezing eerste gedeelte Avondmaalsformulier
Wkp. 139: 14
Gebed
Lz. Lukas 1: 26 - 38
Tekst Lukas 1: 31B
Ps. 31: 3 en 17
Preek Jezus; een roepnaam om aan te roepen
Ps. 111: 1 en 3
Dankgebed en voorbeden
Wk. 120: 1 en 5
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug