woensdag 2 november 2022 om 19:30 uur

Avonddienst Dankdag
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie: fonds ondersteuningen
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug