zondag 13 november 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 16: 3
Stil gebed
Votum en groet
Wkp. 31: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Ps. 48: 6
Gebed
Lz. Romeinen 8: 31 – 39
Lz. zondag 1, vraag 1
Wk. 366: 1 en 2
Preek
Ps. 146: 3 en 4
Dankgebed
Collecte
Ps. 118: 13 en 14
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug