zondag 20 november 2022 om 18:30 uur

Avonddienst Eeuwigheidszondag
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 65: 1 en 2
Silgebed
Votum en groet
Ps. 87: 3, 4 en 5
Gebed
Lz. Openbaringen 21: 1-14
Tekst Openbaring 21: 1
Ps. 96: 1 en 9
Preek Gods toekomst tegemoet leven/sterven
Wk. 212: 1, 2 en 6
Lz. Geloofsbelijdenis vr/antw. 40, 42 en 58
Lezen van de namen van de overledenen.
Lz. Openbaring 14: 13
Ps. 17: 8
Gebed
Collecten
Wk. 220: 1, 2, 6 en 7
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Op weg met de ander
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug