zondag 27 november 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liederenblad advent en kerst (PDF)

Liturgie
OTH 88 (Kom tot ons de wereld wacht)
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 98: 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Ps. 113: 1
Gebed
Lz. Zefanja 1: 14 - 2: 3
Wkp. 50: 1, 10 en 11
Preek Een ongemakkelijke kerstboodschap
Wk. 114: 1, 3 en 4
Dankgebed
Ps. 24: 3 en 5
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug