zondag 7 mei 2023 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten VHA
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 100: 1
Stil gebed
Votum en groet
Wkp. 122: 2 en 3
Wetlezing
Ps. 85: 4
Gebed
Lz. Galaten 5: 22
Lz. Jeremia 33: 1 - 9
Lz. Johannes 20: 19 - 23
Wk. 359: 1, 2 en 3
Preek
Ps. 89: 6 en 7
Lz. 1e helft avondmaalsformulier
Dankgebed en voorbede
Ps. 147: 7
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: St. Budgethulp Krimpenerwaard
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug