zondag 14 mei 2023 om 08:45 uur en 10:45 uur

Morgendiensten HA
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 103: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 116: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Ps. 8: 4
Gebed
Lz. Galaten 5: 22
Lz. Romeinen 5: 1 - 11
Ps. 104: 14
Preek
Ps. 31: 17
Formulier
Wk. 326:1, 3 en 5
HA klaar maken
Stil gebed
Wkp 103: 2, 3 en 4
Lz. 1 Johannes 4:7-10, 11-15 en 16-19
Dankgebed formulier
Dienst der offeranden
Ps. 36:2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: ZOA
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug