donderdag 18 mei 2023 om 08:45 uur

Morgendienst Hemelvaartsdag
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 68: 16
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 24: 4 en 5
Geloofsbelijdenis
Wk. 189: 1, 2, 3 en 4
Gebed
Lz. Lukas 24: 50 - 53
Ps. 42: 1 en 3
Preek
Ps. 42: 5
Dankgebed en voorbede
Ps. 100: 1 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: GZB
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug