zondag 21 mei 2023 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 47: 3
Votum en groet
Ps. 138: 3 en 4
Wetslezing
Ps. 29: 1
Gebed
Lz. Ezechiël 39:21-29
Lz. Johannes 17: 1-6 en 24
Tekst Ezechiël 39:21A en Johannes 17:1
Ps. 145: 1 en 4
Preek Gods heerlijkheid -> ons heil
Wk. 438: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wk. 9: 1, 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug