zondag 7 mei 2023 om 18:30 uur

Avonddienst (Jeugddienst)
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Wk. 432
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 71: 1 en 17
Geloofsbelijdenis
Oth 233
Gebed
Lz. Exodus 32: 7 – 14
Lz. 1 Johannes 5: 14 – 15
Ps. 42: 3 en 5
Preek In gesprek met God
Oth 322
Gebed
Collecte
Wk. 421
Zegen
Lied: Jezus Overwinnaar

Collectedoelen
1e collecte: St. Budgethulp Krimpenerwaard
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug