zondag 14 mei 2023 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 138:1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 9: 1 en 2
Lz. Wet/ Geloofsbelijdenis
Gz. 5: 7, 8 en 9
Gebed
Lz. Galaten 5: 22 – 26
Lz. Spreuken 23: 19 – 21
Lz. Lukas 4: 1 - 13
Wkp. 119: 4 en 14
Preek
Wkp. 119: 42
Dankgebed en voorbede
Dienst der offerande
Gz. 12: 5, 6 en 7
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: ZOA
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug