zondag 21 mei 2023 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Wk. 225: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 116: 6 en 7
Gebed
Lz. Johannes 6: 67 – 71
Lz. 2 Korinthe 1: 18 – 22
Lz. zondag 7
Ps. 56: 5 en 6
Preek
Ps. 2: 7
Geloofsbelijdenis
Wk. 372: 4, 5 en 6
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps. 27: 7
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug