zondag 28 mei 2023 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Wk. 201:1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 25: 2 en 6
Geloofsbelijdenis
Gz. 8
Gebed
Lz. Johannes 16: 5 – 15
Lz. zondag 20
Ps. 119: 9
Preek
Wk. 72: 1 en 3
Dankgebed en voorbede
Dienst der offeranden
Ps. 71: 10 en 17
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: GZB pinksterzendingscollecte
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug