zondag 25 februari 2024 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie:
Ps.     103: 8 en 9
Wk.     144
Stil gebed
Votum en groet
Ps.       20: 1 en 3
Lezing van de Wet
Ps.       95: 4
Gebed
Lz.        Deuteronomium 18:15 – 22
Lz,        Lukas 9: 28 - 45
Ps.       2: 4 en 7
Preek
Wk.     162:1, 2, 3 en 4
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps.       89: 7 en 8
Zegen

terug