zondag 25 februari 2024 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. G.C. Bergshoeff, Waddinxveen

Liturgie:
Wk.     145: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Ps.       72: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Wk.     439: 1 en 2
Gebed
Lz.        Romeinen 3: 21 - 31
Ps.       130: 1 en 2
Preek   Jezus de Rechtvaardige
Wk.     149: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps.       130: 3 en 4
Zegen

terug