zondag 10 maart 2024 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. N. de Jong, Rotterdam

Collectedoelen
1e collecte:Ger. Bond studiefonds
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug