zondag 21 april 2024 om 08:45 uur en 10:45 uur

Morgendiensten HA
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Collectedoelen
1e collecte: Voedselbank IJssel en Lek
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug