zondag 10 maart 2024 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Collectedoelen
1e collecte:Ger. Bond studiefonds
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug