woensdag 13 maart 2024 om 19:30 uur

Avonddienst Biddag
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Collectedoelen
1e collecte:Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug