zondag 26 mei 2024 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. A. Schroten, Gouda

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug