zondag 21 juli 2024 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Collectedoelen
1e collecte: Project 10 27: Diac & Evang migranten
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug