Kijken en analyseren Kijken en analyseren
In de afgelopen periode is met ruim 60 gemeenteleden gesproken over onze gemeente en ontwikkelingen waar we als kerk rekening mee moeten houden.
 
Analyse
Van die gesprekken is een samenvatting, een analyse, gemaakt. Deze analyse van de situatie is in de kerkenraad besproken. Dit heeft geleid tot een gemeenteavond in de kerk waarbij de analyse werd gepresenteerd in de vorm van 12 denkrichtingen. Op de gemeenteavond liepen zo’n 130 jongere en oudere gemeenteleden langs de denkrichtingen en gaven hun reactie. Daarna hebben via mail en per post nog ongeveer 20 broeders en zusters gereageerd op de analyse.

 Reacties
Veel broeders en zusters waardeerden de manier waarop de gemeente wordt betrokken in het proces en onderstreepten wat in de analyse was verwoord. Een aantal gaf heel specifieke punten aan om in de verdere uitwerking van het beleidsplan rekening mee te houden. Soms ook heel gedetailleerd over concrete vormen.

Visie
Inmiddels is de werkgroep aan de slag gegaan met het vervolg. Vanuit de analyse en de reacties wordt een visie gemaakt voor de komende jaren. Deze visie vormt het hart van het nieuwe beleidsplan en zal vooral inhoudelijk richting geven aan de gemeente. De visie zal eerst in de kerkenraad (in de maand mei) worden besproken en vervolgens ook weer aan de gemeente worden gepresenteerd.
 
De werkgroep bedankt iedereen die tot nu toe heeft meegedacht.

Eerdere verslagen
Vragen en reacties sturen naar: w.dejong@hervormdbergambacht.nl
terug