Legaten Legaten
Veel mensen denken na en geven aan hoe na het overlijden hun nalatenschap of een deel daarvan, verdeeld moet worden. Vastleggen in een testament is de manier om zeker te zijn dat de wilsbeschikking wordt uitgevoerd. Een testament betekent namelijk:
 
“een in geldige vorm opgemaakte beschikking waarbij iemand bepaalt wat na zijn of haar dood, met de nalatenschap zal geschieden.”
 
In een testament kan ook een nalatenschap aan een goed doel, zoals uw kerk, worden vastgelegd.
 
U kunt geld of bezittingen (of een deel ervan) bijvoorbeeld nalaten aan de Hervormde gemeente Bergambacht. Als dat uw wens is, kunt u dat het beste laten vastleggen in een testament. Daarin kunt u ook vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk of voor een bepaalde wijkgemeente gebruikt moet worden.
 
U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament opnemen:
 
In de vorm van een legaat (a) of in de vorm van een erfstelling (b).
 
Ad a. Legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat een vastgesteld geldbedrag, of een met name genoemd onroerende zaak of roerend goed, bijvoorbeeld een huis of een kostbaar voorwerp, nagelaten wordt aan een in het testament genoemd persoon of instelling / organisatie.
 
Ad b. Erfstelling
Bij een erfstelling wijst men in het testament één of meer personen en/of instellingen / organisaties aan, die voor het geheel of voor een evenredig gedeelte van de nalatenschap behoren tot de erfgenamen.
 
Notaris
Met het vastleggen van uw laatste wil begeeft u zich op het terrein van het erfrecht. Advies van en toetsing door een notaris is daarbij van groot belang. Bij de wet is geregeld dat alleen een notaris een testament kan opmaken. Tijdens het leven kan de inhoud van het testament te allen tijde worden gewijzigd. Na het opmaken van het testament (u krijgt een afschrift) wordt het opgeslagen in het Centraal Testamentenregister. Bij de afwikkeling van de nalatenschap vervult de notaris eveneens een belangrijke rol.
terug