Pastoraat Pastoraat
Waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Het pastoraat is in het bijzonder opgedragen aan de predikanten. Zij worden daarin bijgestaan door de wijkouderlingen. Voor de jeugd is er jongerenpastoraat. Voor rouwenden is er Rouwpastoraat.

Door middel van het huisbezoek van de wijkouderling en/of bezoekbroeder worden mensen pastoraal bijgestaan. Wie naast het reguliere huisbezoek een extra huisbezoek wil, kan dit kenbaar maken aan de wijkpredikant of wijkouderling. Voor ziekenbezoek aan huis of in het ziekenhuis kunt u uw wijkpredikant inlichten.
terug