Product van de maand Product van de maand
‘Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt
Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd’. Dit zijn woorden uit
Mattheus 25: 35. Het is een oproep en opdracht die naar ons allemaal uit gaat. De opdracht om te
zien naar onze naaste. En dat kan al heel eenvoudig door mee te doen met de actie; Product van de
maand.

Bij deze actie willen we iedere maand een product inzamelen voor de Voedselbank IJssel en Lek. De Voedselbank IJssel en Lek streeft er naar om er te zijn voor de allerarmste inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Dit doen zij op dit moment door 240 huishoudens iedere week een zo evenwichtig mogelijk voedselpakket aan te bieden. De voedselbank heeft gevraagd of wij hen kunnen helpen met het inzamelen van producten voor deze pakketten. Hierbij hebben zij aangegeven welk product in welke maand ingezameld kan worden zodat er evenwichtige voedselpakketten kunnen worden samengesteld.

Hoe kunt u meehelpen?
Iedere eerste zondag van de maand zal er bij de ingang onder de toren een krat staan waarin u het gevraagde product kunt plaatsen. U herkent het krat aan het logo van de voedselbank. In de maanden dat de kerk ook op de eerste zaterdag van de maand open is zal het krat er die zaterdag al staan.

We hopen dat u als gemeente op deze wijze om wil zien naar de allerarmste van de gemeente
Krimpenerwaard.
terug