Project Binnenlands Diaconaat 2024-2025 Project Binnenlands Diaconaat 2024-2025

Als gemeente zamelen we iedere zondag doormiddel van een collecte geld in voor een diaconaal doel. Zo wordt er gedurende een kalenderjaar voor vele verschillende diaconale doelen geld ingezameld. Al jaren zijn er twee doelen waarvoor meerdere keren per jaar geld ingezameld wordt. Het betreft hierbij één binnenlands diaconaal doel en één wereldwijd diaconaal doel.

Als diaconie hebben we een nieuw doel gekozen waarvoor we meerdere keren per jaar collecteren. Dit betreft een project van project 10 27 maar dan in Nederland. De komende twee jaar ondersteunen we het diaconaat en pastoraat aan migranten.

Steeds meer migranten met een moslimachtergrond vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want het evangelie is bedoeld voor iedereen in de samenleving. Relatief veel migranten hebben meer zorgen en problemen in hun leven dan wij. Als ze tot geloof komen, ontstaan er nieuwe problemen omdat de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt als volgelingen van Jezus.

Soms krijgen we de vraag waarom heet het nu project 10 27? Dat heeft alles te maken met het volgende Bijbelvers Lukas 10 vers 27 “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”

terug