Collecterooster 2021 Collecterooster 2021
Bekijk het collecterooster voor 2021 (PDF)
 
Financiën kerkrentmeesters Financiën kerkrentmeesters
 
Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2019
Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2019 opgesteld. Deze jaarrekening is besproken met de commissie van bijstand op 11 februari 2020 en met de kerkenraad op 19 februari 2020. Tevens heeft een beoordeling van deze jaarrekening plaatsgevonden door een externe accountant.
lees meer »
 
Rekeningnummer kerkrentmeesters Rekeningnummer kerkrentmeesters
Voor het geval u het bankrekeningnummer van het CvK nodig hebt:
NL72RABO.0373.7352.00
Jaap Terlouw
tel. 06 41 11 45 94
email: kerkrentmeester@hervormdbergambacht.nl
 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
Iedere dinsdagavond van 19.00-20.00 uur kunt u collectebonnen kopen in de consistorie van de kerk.