Thermometers in de kerk Thermometers in de kerk
Beste gemeente,
Het zal u wellicht zijn opgevallen dat er sinds kort een prachtige thermometer is opgehangen. 
Dit meetinstrument is bedoeld om u als gemeente inzicht te geven betreffende de actuele stand van
zaken aangaande de restauratie van ons orgel. 
In de kerkbode en op de website ziet u hier twee thermometers.
De eerste thermometer geeft aan wat de restauratie/vernieuwing van het orgel totaal gaat kosten en
dit is het bedrag van €499.000,- 
Middels de tweede thermometer maken we inzichtelijk hoe we besloten hebben om definitief te
starten met dit mooie project, namelijk: 

1. We hebben 3 toezeggingen van subsidies gekregen wat een totaal van €122.569,-
opgeleverd heeft. 
2. We hebben besloten om een €100.000,- uit eigen middelen te gebruiken 
3. Tevens hebben we uiteraard besloten het gereserveerde orgelfonds van €85.300,- in
te zetten. 
4. Het resterende bedrag van € 191.200, - heeft u als gemeente aan ons toegezegd.
Waarvoor uiteraard onze dank en u kunt vanaf nu de gedane toezegging voldoen. 
U mag dit doen via het volgende rekeningnummer:
NL72RABO.0373.7352.00 o.v.v. orgelrestauratie

Om dit alles voor u te visualiseren werken we dus met de genoemde thermometers zodat u als
gemeente, dit proces kunt volgen. 
De thermometers zullen worden weergegeven op onze website en in onze kerkbode. 
Tot slot kunnen wij u melden dat we bezig zijn met de verplichte toestemmingen van het VKB en de
PKN te verkrijgen om daarna de offerte van de orgelbouwer te tekenen. 
U bent dus weer helemaal op de hoogte over het wel en wee van ons kostbaar orgel.

Update orgel.
Beste gemeente,
We laten u op deze manier zien hoe het ervoor staat met de ontvangsten van de toezeggingen.
We willen een ieder die zijn/haar toezegging overgemaakt heeft, hartelijk bedanken.
Laten we met elkaar de schouders er onder zetten om het bedrag wat nodig is te voldoen.

Verder wachten we noch op de toestemmingen van het VKB en de PKN.

Bekijk de volgende documenten om de Thermometers te bekijken:
terug