Thermometers in kerk
14 okt 2023 Thermometers in kerk
 
Beste gemeente,
Het zal u wellicht zijn opgevallen dat er sinds kort een prachtige thermometer is opgehangen. 
Dit meetinstrument is bedoeld om u als gemeente inzicht te geven betreffende de actuele stand van
zaken aangaande de restauratie van ons orgel. 
In de kerkbode en op de website ziet u hier twee thermometers.
De eerste thermometer geeft aan wat de restauratie/vernieuwing van het orgel totaal gaat kosten en
dit is het bedrag van €499.000,- 
 
Lees meer op https://www.hervormdbergambacht.nl/orgel
terug